تبلیغات
یه پک سیگار - هرزگی
 
هرزگی


هــرزگی مـخـتـص بـه تــن فــروشـی نیـسـت !

 

ربـطـی بـه جـنسـیت هــم نــداره . . .

 

هـمیـن کـه از اعــتـمـاد کسی ســوء استـفاده کـنی هــرزه ای ،

 

هـمیـن که به دروغ بـگی دوسـتـت دارم هــرزه ای ،

 

هـمیـن که خــیانـت کـنی هــرزه ای ،

 

همیـن که عشــقـتـو بـه خــاطــر پــول بفـروشی هـرزه ای ،

 

اگه میخــوای تــن فــروشی بکـنی ،

 

صـاحـب اخـتـیار بـدنـتی . . .

 

امـا هــرزگی نـکن . . . !

 

چــون از احـساس و آبــروی و غــرور دیگران بایــد مـایـه بـذاری . . . !


تگ »
 ×سه شنبه 16 اردیبهشت 1393 × 09:03 ب.ظ × .....   نظرات()× 


 
مبدل قالب بلاگفا به میهن بلاگ